Haberler > Sarıcakaya İlçesi

Nüfus Durumu
İlçe Merkezinin nüfusunun %10’u memurlar ve bunların aileleri, geriye kalan %90 ise yerli halk oluşturmaktadır. İlçemizde Beyyayla ve Güneyköy halkı yörüktür.Merkez ve diğer köylerimiz ise manav olarak isimlendirilir. Çalışabilen nüfusun %10’nuna yakını memur, %10’nuda ticaretle iştigal etmekte geriye kalan %80’e yakını ise sebze ziraatiyle uğraşmaktadır.

İdari Durum
Sarıcakaya İlçe Merkezi dahil 16 yerleşim ünitesinden meydana gelmiştir. Bunlar Merkeze bağlı 3, Laçin Beldesine bağlı 2 mahalle, İlçeye bağlı 8 Köy ve 2 köye bağlı 2 mahalledir. İlçemize bağlı Laçin Köyü İçişleri Bakanlığının 29.12.1998 tarih ve 98/50276 sayılı kararı gereği 1580 sayılı kanunun 7469 kanunla değişik 7. Maddesi uyarınca Belediyelik olmuştur.

Sosyal Durum
İlçemizde yerleşim daha çok yatay yönde gelişmiş, dikey yönde gelişme özellikle 80’li yıllardan itibaren kendini göstermiştir. Mevcut konutların %50’si kerpiç, %26’sı briket, % 23’ü betonerme ve %1’i de taştır. İlçede kayda değer boyutta bir konut sorunu mevcut değildir. İlçe halkı genel olarak yaz-kış sebze ziraati ile uğraşmaktadır. İlçe merkezinde mevcut 5 kahvehane ve 2 park ile öğretmenevi, 1 spor klubü lokali, 1 otel ile köylerimizde mevcut 10 kahvehane ve mülkiyeti Sarıcakaya Belediyesine ait Günübirlik Dinlenme Tesisi halkımızın sosyal yaşantısına hitap etmektedir. Aile, hısım, akraba ve komşuluk ilişkileri sıkıdır. İlçe Merkezinde 4 Camii, Mayıslar ve İğdir köylerinde 2’şer Camii , diğer yerleşim birimlerinde ise birer camii bulunmaktadır. Camiisiz Köyümüz bulunmadığı gibi, gayrimüslüm vatandaşta yoktur. İlçe Sağlık hizmetlerini önceden 10 yataklı bir Sağlık Merkezi, Hükümet Tabibliği ve Ana Çocuk Sağlığı Merkezi ile Köy Grup Ebeleri vasıtasıyla yürütülmekte iken 1982 yılı içerisinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının emriyle bunların hepsi Hükümet Tabipliği bünyesinde toplanmış, yataklı tedaviyede son verilmiştir. 1994 yılında Sağlık Bakanlığı ile yapılan girişimler sonucunda Sarıcakaya Sağlık Ocağı tekrar yataklı tedavi yapabilecek Sağlık Merkezine dönüşmüştür. Ancak fiziki kapasite ve personel yetersizliğinden fiilen hizmete girememiştir.

Eğitim ve Kültür Durumu
İlçe Merkezinde 1930-1931 ders yılından bugüne hizmet veren bir İlkokul,(1996 yılında ilköğretim okuluna dönüştürülmüştür), 2001-2002 öğretim yılında öğretime açılan bir ilköğretim okulu, 1966-1967 öğretim yılından itibaren hizmet veren bir Ortaokul, (1978-1979 öğretim yılından itibaren liseye dönüştürülmüştür) ve 1976-1977 öğretim yılında öğretime açılan İmam Hatip Lisesi bulunmaktadır. İlçemizde 408’i kız, 374’ü erkek olmak üzere toplam : 782 öğrenci ve 52 öğretmen ile eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir. İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdunda değişik okullara devam eden 74 öğrenci yatılı olarak okumaktadır. Ayrıca Yaygın Eğitim Faaliyetlerini yürüten Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü Hükümet Konağında 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 1 Memur, 3 Usta Öğretici ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Halk Eğitim Merkez Müdürlüğüne bağlı iğdir köyünde marangozluk, İlçe Merkezinde giyim ve el sanatları ve bilgisayar kursları yürütülmektedir.

Ekonomik Durum
İlçemiz sanayi yönünden zayıftır. Ancak; küçük çaplı kaportacı, oto boyacısı, motor tamircisi, traktör kabin imalathanesi, oto elektrikçisi, demir doğrama atölyesi İlçemize hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra ev ekonomisine yönelik konservecilik ve yöresel el sanatları faaliyetleri yapılmaktadır. İlçemizde temel ekonomik faaliyet sebzeciliktir. Bölge halkının %80’ni çiftçilik ile geçimini sağlamaktadır. İşletmeye elverişli 38.305 dekar arazi mevcut olup, bunun sadece 24.645 dekarı işletilmektedir. Bölgemizde yetiştirilen ürünleri kısaca özetlersek; yılda 40.000 ton domates, 800 ton biber, 5000 ton patlıcan, 9000 ton salatalık, 3000 ton taze soğan, 1700 ton ıspanak, 6000 ton civarında kıvırcık ve marul, 250 ton çilek, 1500 ton kavun yetiştirilir. Sanayi bitkisi olarak 2.200 ton buğday, 30 ton arpa, üretimi yapılmaktadır. Hayvan besiciliği yapmak üzere mısır, yonca, fiğ türünden bitikilerde yetiştirilmektedir. Yöremizde hayvan varlığı yok denecek kadar azalmıştır. Tabii çayır ve meraların çok azalması, yemlik bitkilerin yetiştirilebilmesi için tarla ayrılmaması ve ayrıca erozyon önleme projesi çerçevesinde ormanlık fidan dikiminin yapılması hayvancılığı etkilemektedir. Ev ekonomisine yardımcı olması için az miktarda beslenen sığırlar İlçe Tarım Müdürlüğü önderliğinde suni tohumlama çalışmaları sonucu kültür melezi haline getirilmiştir. İlçemizde 2500 adet büyükbaş, 15,000 adet küçükbaş olmak üzere toplam 17.500 adet hayvan varlığı mevcuttur. İlçemizde 1 adet Ziraat Bankası Şubesi faaliyetlerine devam etmektedir. Haftanın Cuma günleri İlçe Merkezinde Pazar kurulmakta olup, diğer ihtiyaçlarda buradan karşılanmaktadır. İlçemiz ekonomisine katkıda bulunmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf bünyesinde 3 adet proje gerçekleştirilmiştir. Seracılık projesi ile 43 çiftçimize 320 m2. ebadında çelik kontrksiyonlu , yüksek tünel şeklinde plastik sera kurdurulmuştur. Arıcılık projesi ile 69 aileye toplam 345 kovan dağıtılmıştır. Daha önce mevcut 213 kovan ile toplam rakam 518’e ulaşmıştır. Zeytincilik projesi ile 15.000 adet zeytin fidanı vatandaşa dağıtılmıştır. Süt İnekçiliği Projesi gereği İlçe Merkezi ve Köylerinde bulunan 25 fakruzaruret durumda bulunan aileye 25 adet damızlık Holstein ırkı gebe düve dağıtımı yapılmıştır

Coğrafi Yapısı
İlçemiz Doğudan Batıya doğru uzanan, Güneyinde Sündiken dağlarının, Kuzeyinde Bolu Köroğlu dağlarının arasında bulunan Sakarya Nehri boyunca 450 km. lik alana sahiptir. Beşeri açıdan İç Anadolu Bölgesinde görülmekle birlikte Bölgeler haritasına baktığımızda İlçemiz Batı Karadeniz Bölgesi içinde yer almaktadır. Rakımı 200-250 metredir. İklimi: İlçemiz Orta Anadolu, Batı Karadeniz ve Marmara Bölgelerinin kavşak yerlerinde bulunmasına rağmen Akdeniz İklim özelliğini taşımaktadır. Bir başka ifade ile yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Yıllık ortalama ısısı 15-19 derece, Ağustos ayının ortalaması ise 36 derece olmaktadır. En düşük ortalaması 3,4 C ile 5 C arasında değişmektedir. Kış aylarının en düşük ısı dereceside -5 olarak tesbit edilmiştir. Şubat ayının ortalama ısısı 15 derece olmaktadır. Yüzey Şekilleri: Sakarya nehri doğudan batıya İlçemiz arazisini ikiye bölmekte, ilçe Kuzeyde Göynük Dağları ile güneyde Sündiken Dağları arasında yer yer 800 - 900 m. genişliğinde açılmış taban genişliği 200 - 300 m. arasında değişen doğu - batı uzanışlı bir oluk vadi üzerindedir. Güneyde Sündiken Dağları, Kuzeyde Köroğlu dağları %30 lara varan bir eğimle Sakarya Vadisine inmektedir. İlçe merkezinin denizden yüksekliği itibariyle 236 metredir. Bitki Örtüsü: İlçemiz sınırları içerisinde kalan arazinin %50 ye varan bir bölümü ormanlarla kaplı olup, ormanlık alanın büyük bir bölümü sarıçam ormanlarından oluşmaktadır. Bu ağaçların yanında özellikle Sakarya Vadisi ile dağların arasında kalan kesimlerde ise meşe, yabani zeytin, yabani incir ve sakızlık “menegiç” ağaçları bulunmaktadır. Sakarya Vadisinin İlçemiz sınırları içerisinde kalan bölümünde ise kavak ve söğüt ağaçları yanında büyük bir kısmını dut, kayısı, zerdali, armut, erik, nar, incir, üzüm, zeytin ağaçları bulunmaktadır. Akarsularımız: İlçemiz sınırları içinde en önemli akarsu Sakarya ırmağı olup, bunu besleyen küçük akarsulardan Çatak Çayı ile Mayıslar Çayı zikredilmeye değer niteliktedir. Sakarya nehri İlçemiz sınırlarına Ankara İli Nallıhan İlçesinin Yenice Köyü, İlçemiz Düzköy-Laçin sınırının birleştiği yerden girmekte, çeşitli kavisler çizip, çevresine hayat vererek İlçemiz, Mihalgazi İlçesi, Bilecik İnhisar, Söğüt İlçesinden Adapazarı’na ulaşmaktadır. Madenlerimiz: İlçemizin en önemli madenleri krom ve mermerdir. Krom madeni Dağküplü-Laçin arasındaki dağlık alanda bulunmaktadır. Krom yatakları bir süre işletildikten sonra ekonomik olmadığı gerekçesiyle terkedilmiştir. İlçemizde günümüzde işletilen tek yeraltı zenginliği mermerdir. Yaylada bulunan yataklar işletilmekte, elde edilen mermer Eskişehir, Bilecik ve Afyon’a gönderilmektedir. Bunların dışında ayrıca linyit,manyezit, wolfrom, bakır, altın gibi madenlerin yörede bulunduğu bilinmekle birlikte hiçbiri işletilmemektedir.

Ulaştırma ve Alt Yapı
İlçemiz ile komşu İl ve İlçeler arasında ulaşımı sağlayacak yollar mevcuttur. Eskişehir-Sarıcakaya (Karayolu 56 km), Sarıcakaya-(Ankara)Nallıhan (Karayolu 80km), Sarıcakaya-(Bolu)Göynük(Stabilize 50 km.), Sarıcakaya-(Bilecik)Yenipazar (stabilize30km),Sarıcakaya-Mihalgazi-(Bilecik)Söğüt (Asfalt 60km) yolları mevcuttur. Eskişehir- Sarıcakaya yolu kış aylarında zaman zaman kapanmaktadır. Sarıcakaya’yı Beyyayla ve Güneyköy le bağlayan yol dışında tüm köy yollarımız asfalttır. Tüm köylerimizde otomatik telefon santralı ve Türkcell ve Telsim hatları mevcut olup haberleşme yönünden sıkıntımız yoktur.

Kaynak: http://www.eskisehirliyiz.biz/eskisehir/ilce_index.asp?sec=3&bolgeid=25Eskişehir Web Tasarım